Yapısal kablolama da BT ve Telekomünikasyon tüm faaliyetlerin merkezindedir. Çeşitli sinyalleri (telefon, veri, vs.) esnek, güvenilir ve hızlı bir şekilde taşıyabilecek yapılara gerek duyarlar. Yapısal kablolama bu gereksinimlere yanıt vermektedir. İki temel hedefi vardır: şirketlerin bağlantı sistemlerini birlikte gruplandırmak ve telefon ve veri gibi iletişim hizmetlerini dağıtmaya yönelik esnek kurulum yönetimi sağlamak. Yapısal kablolama özel olarak belirtmek gerekir ise ve ayrıca firmamız içerisinde alanında uzman kişilerin yapacağı kurulumu sistemin bütün kullanım ömrü boyunca değişiklik maliyetlerini azaltarak doğrudan destek altyapısı üzerinde çalışma gerekliliği olmadan iletim ağının hızlı yeniden yapılandırılmasını sağlamaktadır. Yapısal kablolama terimi kullanıcıları ve kaynakları birbirine bağlamak için kullanılan ağın kaynağındaki altyapıyı belirtmektedir. Teknoloji ve ölçeklendirilebilirlik bakımından her biri kendi avantajına ve dezavantajına sahip çeşitli kablolama yapılandırmaları mevcut olmaktadır.

 

Yapısal kablolama özel olarak belirtmek gerekir ise ve ayrıca firmamız içerisinde alanında uzman kişilerin projeleriniz de çalışacakları sistemleri için kullanılan tek bağlantı yapısı kurulum aşamasında ve genişletme veya değiştirme aşamalarında büyük ölçüde esneklik sağlayan hiyerarşik yıldız bağlantı yapısından oluşmaktadır. Fiziksel bağlantı yapısı fiilen kabloların node’lar arası bağlantısı için kullanımı gerçekleştirilmektedir. Yapısal kablolama da kullanılan aktif ağ cihazlarına ve protokollere göre belirleme yapılmaktadır. Fiziksel ve yapısal bağlantıların farklı olması olasıdır. Yapısal kablolama özel olarak belirtmek gerekir ise ve ayrıca firmamız içerisinde alanında uzman kişilerin kuracağı sistemi karmaşıklığına bağlı olarak birden fazla ara bağlantı seviyesine sahip olabileceği için hiyerarşik yıldız olarak adlandırılmaktadır. Yatay kablolama her bir telekomünikasyon çıkışından döşeme dağıtıcısına giden kabloların tümünden oluşmaktadır. Kablolamanın her bir dalı kullanıcıları ağa bağlayan aktif bir cihazda bitmektedir.

 

Yapısal kablolama özel olarak belirtmek gerekir ise ve ayrıca firmamız içerisinde alanında uzman kişilerin kuracağı sistemde ağın genişletilmesi veya modernizasyonu alan düzenlerinin yeniden yapılandırılması gibi yeniden düzenleme ve cihazların değiştirilmesi gibi işlemler genellikle bir /mantık portu kablo bağlantılarının değiştirilmesini gerektiren değişikliklerden oluşmaktadır. Yapısal kablolama fiziksel olarak belirli bir kullanıcıyı ağın kendisine bağlar ve yapılandırma bakımından üst düzey esneklik sağlamaktadır. Örnek olarak bir kullanıcının genellikle bulunduğu çalışma ortamından taşınması gerekirse tüm iş hizmetlerini yeni çalışma ortamına atamak oldukça kolay olacaktır.